Vragen? +297-524 3100 info@ipaaruba.com

Internationalisering

Het IPA beschouwt internationalisering van belang omdat het nieuwe perspectieven biedt op de eigen Arubaanse onderwijssituatie. Het is een bron voor nieuwe informatie, academische verrijking en hernieuwde inspiratie voor onderwijsvernieuwingsprocessen. Het IPA streeft daarbij naar het creëren van ‘win-win’ situaties voor zowel haar eigen achterban als voor buitenlandse partners, zonder commercieel oogmerk. Gezien de geografische ligging van Aruba, de historische banden, en de noodzaak om met name haar eigen Caraibische en Latino identiteit te versterken, wil het IPA in het bijzonder samenwerkingsverbanden aangaan met hoger onderwijsinstellingen in de Caribische regio en de Caribische kustgebieden van Latijns Amerika en Nederland. Daarnaast hebben wij ook samenwerkingsrelaties opgebouwd met de Verenigde Staten, Canada en Europa en willen deze op positieve wijze continueren. Het ideaal is op basis van een gemeenschappelijk belang met deze instellingen samen te werken aan verdere ontwikkeling van het onderwijs, waarbij gebruik wordt gemaakt van multilinguale en multiculturele leer-, doceer- en researchomgevingen. 

Voor meer informatie over onze minorprogramma's kun je klikken op de "Minor Arubaanse Onderwijs" (voor studenten uit Nederland, Curacao, Sint Maarten, BES, België en Suriname).

Momenteel is het IPA een Engelstalig minor ter waarde van 15 ECTS aan het voorbereiden voor internationale studenten en studenten uit niet Nederlands-sprekende gebieden.  

Instituto Pedagogico Arubano INSPIRANDO FUTURO