Koninkrijks Minor 2018/2019

In het studiejaar 2018/2019 biedt IPA, Instituto Pedagogico Arubano (de lerarenopleiding van Aruba) een Koninkrijks Minor aan met als thema; ‘globalisatie, diversiteit en meertaligheid’. Via deze minor maak je dan ook vanuit een uniek perspectief kennis met een bijzonder onderwijsvernieuwingsproces dat binnen de relatief kleine schaal van de Arubaanse context plaatsvindt. IPA is een geaccrediteerde hogeschool en is zojuist voor de tweede keer positief beoordeeld door het NVAO. 

 

De Minor wordt aangeboden vanaf maansdag 11 februari 2019 tot en met vrijdag 19 april 2019. 

Het programma heeft een waarde van in totaal 15 ECTS (1 ECTS = 28 studie-uren). 

Het basisonderwijs van Aruba lijkt qua opzet op de vroegere situatie van het Nederlandse basisonderwijs; twee jaar kleuterschool (4 tot 6 jaar) en vervolgens zes jaar basisschool (6 tot 12 jaar) en speciaal onderwijs. Vanwege de meertaligheid en de diversiteit op Aruba zal gewerkt gaan worden aan de hand van het meertalige SAM-model (Scol Arubiano Multilingual) en richt het zich op het ‘Arubaniseren’ van het onderwijs (belevingswereld, contextrijk, diversificatie van de samenleving en globalisering). Deze unieke uitgangspunten maken het interessant om onderzoek te doen.

 

Via dit minor-programma bieden we studenten uit Nederland, België, Curaçao, Suriname, St. Maarten en elders de kans om het Arubaanse onderwijs en de Arubaanse samenleving op een bijzondere manier te ervaren. 

 

 

De student zal via het minor-programma kennis maken met: 

 

● verschillende workshops en activiteiten op bepaalde authentieke locaties;

 

● overheidsinstanties en onderwijsinstellingen;

 

● het Arubaanse onderwijssysteem en de onderwijsvernieuwingen; 

 

● stage te lopen op Arubaanse kleuter- en/of basisscholen/ of in het voortgezet onderwijs.

 

● Onderzoek doen in een diverse samenleving als Aruba

 

 

Als voorwaarden voor het volgen van deze minor stelt IPA dat de student:

 

● in het derde of vierde leerjaar is van een studie aan de PABO/Leraren Opleiding en/of een Universitaire Educatieve of Sociale Faculteit

 

● na aankomst op het IPA een overeenkomst ondertekent voor deelname aan de minor

 

● na aankomst de Minor-bijdrage á Awg. 750,-- voldoet 

 

● een onbevooroordeelde houding heeft naar de Arubaanse samenleving

 

● een behoorlijke beheersing van het Nederlands en Engels heeft

 

Vereiste documenten: 

 

a) Inschrijfformulier en motivatie waarom je de minor wilt volgen

b) Kopie van het paspoort

c) Een verklaring omtrent het gedrag (VOG)  

d) Gezondheidsverklaring van de huisarts 

e) Stagiair verklaring voor DIMAS (als het verblijf langer is dan 6 maanden, of indien de student een 

niet- Nederlandse nationaliteit heeft). 

 

Breakdown van de 15 ECTS:

 

● Contacturen workshops

   bijbehorende verwerkingsopdrachten 3 ECTS

 

● Stage (20 dagen) 

   en bijbehorende praktijkmap             7 ECTS 

 

● Portfolio                                           2 ECTS

 

● Onderzoekspaper                              3 ECTS 

 

Inhoud van het programma in grote lijnen: 

 

- Introductie van Duurzaamheid en Diversiteit: Balanceren van planet, people, profit and participation 

 

- Introductie van het Arubaans Educatie Systeem

 

- Duurzame Educatie

 

- Introductie van Papiamento: de taal van de ABC eilanden

 

- Multilingualisme in het perspectief van de Nederlandse Caraïben 

 

- Amer-indiaanse geschiedenis van of Aruba

 

- Migratie, Creolisatie en Identiteit

 

- Public Speaking 

 

Excursies & City tours:

 

- Ethnographische excursies in de historische stadscentra van San Nicolas and Oranjestad

 

- Geologische excursies in Aruba’s Parke Arikok (Nationale Natuur Park)

 

Voor een specifiek overzicht van de workshops en excursies verwijzen wij naar het minor rooster. 

 

 

Instituto Pedagogico Arubano INSPIRANDO FUTURO