Vragen? +297-524 3100 info@ipaaruba.com

Nascholing

Centro pa Desaroyo Profesional y Continuo (CDPC), voorheen Bureau Nascholing,  houdt zich bezig met het professionaliseren van leerkrachten binnen het kleuteronderwijs, basisonderwijs en voortgezet/hoger onderwijs. CDPC vormt dé officiёle instelling voor het coördineren van de nascholingsdagen (studiedagen) van de scholen op Aruba. Het honoreren van de nascholingsverzoeken gebeurt in samenwerking met de Inspectie van Aruba. CDPC buigt zich over de inhoud van de studiedag-programma’s en de Inspectie geeft tenslotte groenlicht op het gebied van de roosterafwijking.

Daarnaast biedt CDPC zelf diverse nascholingstrajecten aan de scholen in de vorm van:

  • Workshops
  • Coachen op het werkvloer
  • Attitude-building

Dit gebeurt op basis van het specifieke behoefte van elke school.

Voor elk onderwijstype ligt er een nascholingsgids klaar. Het aanbod van CDPC is terug te vinden binnen deze drie afzonderlijke nascholingsgidsen. Ook de procedure van aanvraag en de bijbehorende formulieren zijn in de gidsen opgenomen. Binnenkort worden de gidsen ook online geplaatst. 

 

Voor meer info kunt u contact opnemen met de volgende coördinatoren:

Kleuteronderwijs: drs. Diahnne Lejuez-de Cuba - (297) 524-3119         

Basisonderwijs: Chela Hato MA - (297) 524-3117

Voortgezet/Hoger Onderwijs: Roke Hoen MA - (297) 524-3115

Secretaresse CDPC: Marlene de Cuba - (297) 524-3114

Instituto Pedagogico Arubano INSPIRANDO FUTURO