Vragen? +297-524 3100 info@ipaaruba.com

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

De cursus voor het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) is een deeltijdopleiding voor cursisten die zich willen bekwamen in het beroep van docent of opleider. Door middel van de PDG-cursus kunnen cursisten pedagogisch en didactische competenties ontwikkelen.

Met een Pedagogisch Didactisch Getuigschrift bent u bekwaam om een schoolvak te verzorgen in het beroepsonderwijs en voortgezet onderwijs (E.P.B, E.P.I. en A.V.O). Het uit te voeren roostervak moet verwantschap hebben met het opleidingsprofiel of de afstudeerrichting van de cursist op HBO- of academisch niveau. 

Bij de PDG-opleiding wordt uitgegaan van thema’s. Deze thema’s zullen per blok aangeboden worden. Per thema worden een aantal modules (themamodules) aangeboden die in relatie staan met verschillende competentiegebieden van een vakbekwame docent.

De themamodules zullen betrekking hebben op de volgende acht competentiegebieden:

  1. interpersoonlijke- en intrapersoonlijke competentie,
  2. pedagogische competentie
  3. vakdidactische competentie
  4. organisatorische competentie
  5. competentie in het samenwerken met collega’s
  6. competentie in het samenwerken met de omgeving
  7. competentie in zelfontwikkeling en reflectie en
  8. competentie in onderzoek en ontwikkeling.

 

Duur,  studiebelasting en inroostering

De PDG-opleiding duurt maximaal twee jaar. Een studiejaar bestaat uit vier blokken. De studiebelasting is maximaal 60 EC (european credit). De cursisten zullen maximaal twee dagen per week lessen moeten volgen op het IPA. De resterende tijd wordt ingevuld met thuisopdrachten, “on line” opdrachten en praktijkgerichte opdrachten.

 

Vrijstelling

Afhankelijk van het opleidingsprofiel of de afstudeerrichting, kunnen cursisten in aanmerking komen voor vrijstellingen voor bepaalde thema’s of themamodulen.  Hierdoor kan de studiebelasting per cursist verschillen.

Bij het behalen van de opleiding wordt een Pedagogisch Didactisch Getuigschrift uitgereikt door het IPA. Indien een vak binnen het opleidingsprofiel of de afstudeerrichting van een HBO- of academische opleiding, voldoende verwantschap heeft met een schoolvak in het Arubaans voortgezet onderwijs, dan bestaat er de mogelijkheid dat het getuigschrift gelijkgesteld wordt aan een tweedegraads lesbevoegdheid. Dit wordt bepaald door de inspectie van onderwijs.

De PDG opleiding is bedoeld voor:

  • Professionals met een diploma op HBO- of academisch-niveau, die in het Arubaanse onderwijs werkzaam zijn, maar niet in het bezit zijn van een onderwijsbevoegdheid.
  • Professionals  met een diploma op HBO- of academisch niveau die niet werkzaam zijn als docent. Het betreft professionals die interesse hebben om docent in het Arubaanse onderwijs te worden of die opleidingstrajecten op hun werk aanbieden

 

 

 

Voor de aanmelding kunt u terecht  bij Studenten Services van het IPA. Ook kunt u zich aanmelden tijdens de Opendag van het IPA. Bij aanmelding komt u op een geïnteresseerden lijst voor de PDG-cursus.

Door de grote belangstelling voor de PDG-opleiding is er op dit moment sprake van lange wachtlijsten. Hierdoor is er geen garantie dat nieuw ingeschreven cursisten met het volgende cursusjaar kunnen beginnen.

Studiekosten voor de PDG-cursus bedragen AWG 725,- per ingeschreven jaar.

Instituto Pedagogico Arubano INSPIRANDO FUTURO