Alumni

Een digitale omgeving over Arubaans erfgoed ten behoeve van leerkrachten op de basisschool.

Uit gesprekken met leerkrachten op de onderzochte praktijkschool werd aangegeven dat de aanwezige lesstof betreffende erfgoedonderwijs vaak als weinig inspirerend wordt ervaren door zowel leerlingen als leerkrachten. Dit is dus ook een van de redenen geweest om verder onderzoek hierover te doen. De vraagstelling was: Hoe kunnen wij de onderzoeksschool voorzien van lesmateriaal voor immaterieel erfgoed ter verrijking van de zaakvaklessen? Met het oog op de toekomst hebben wij gekozen om een digitaal onderwijsruimte te ontwikkelen, een Wikispace waar alle zaakvaklessen staan voor de bovenbouwklassen met alle nodige materiaal. Voor het ontwikkelen van deze digitale onderwijsruimte die de naam E Shoco Spierto kreeg, hebben we extensief literatuuronderzoek gedaan en interviews gehouden met verschillende docenten en leerkrachten. Ook hebben we een vragenlijst samengesteld voor de leerkrachten van de pilotschool. Hieruit hebben we geconcludeerd dat de leerkrachten veel behoefte hebben aan meer (audiovisueel) materiaal voor hun lessen. Ook werd het tekort aan randvoorwaarden besproken waar bijna alle SKOA scholen mee geconfronteerd worden namelijk het ontbreken van wifi en audiovisuele apparatuur. Kortom de doelstelling om immaterieel erfgoed van Aruba toegankelijk te maken binnen het basisonderwijs van Aruba lijkt met het ontwikkelen van E Shoco Spierto te voldoen aan de initiële vraagstelling. Verder heeft het ook de deur geopend voor een actieve samenwerking tussen leerkrachten binnen het Arubaans basisonderwijs.

‘Mijn vader mijn leesheld’ Leesbevorderingstraject van vaders voor hun kinderen 

Dit onderzoek heeft als doel gehad om achter te komen waarom vaders achterblijven bij het voorlezen of samen lezen met hun kinderen en hoe de betrokkenheid van vaders kan worden vergroot op de onderzochte basisschool. Onderzoeksdata werd verzameld aan de hand van een literatuurstudie en veldonderzoek. Verder zijn er twee workshops over leesbevordering georganiseerd en door de onderzoekers geëvalueerd. Uit het veldonderzoek is gebleken dat de meeste leerkrachten aangeven dat ouders, met name vaders, niet betrokken zijn bij het (voor)lezen of samen lezen met hun kinderen. Verder blijkt ook dat de leerkrachten hun best doen op het terrein van leesbevordering op school, maar dit niet genoeg is om alle leerlingen te helpen met hun leesgedrag en leesprestatie. Interessant was dat bijna alle leerkrachten aangeven dat moeders meer betrokken zijn in het proces dan vaders. De manier van aanpak is verschillend en dat is omwille de behoeften van de kinderen.

 

 

Maestro, profesion for di bo curason!