Vragen? +297-524 3100 info@ipaaruba.com

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

Werk je als docent in het beroeps- en voortgezet onderwijs of wil je dit gaan doen, maar

heb je hiervoor (nog) geen bevoegdheid? 

Met het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift sta je al binnen twee jaren bevoegd en bekwaam voor de klas.  De cursus leidend tot het certificaat Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) is een deeltijdopleiding voor cursisten die zich willen bekwamen in het beroep van docent of opleider.

Tijdens deze opleiding ontwikkel je de pedagogische en didactische competenties op om een schoolvak of een aantal schoolvakken te verzorgen in het beroepsonderwijs en voortgezet onderwijs (E.P.B, E.P.I., mavo, havo, vwo). Het uit te voeren roostervak moet verwantschap hebben met het opleidingsprofiel of de afstudeerrichting van de cursist op HBO- of academisch niveau. Ook wordt veel aandacht besteed aan het oefenen in de praktijk. 

Bij de PDG-opleiding wordt uitgegaan van thema’s. Deze thema’s zullen per blok aangeboden worden. Per thema worden een aantal modules (themamodules) aangeboden die in relatie staan met verschillende competentiegebieden van een vakbekwame docent. De duur van de opleiding is van 18 tot 24 maanden. Dit is afhankelijk van de inspanning van de cursist.
 
De themamodules zullen betrekking hebben op de volgende acht competentiegebieden:

 1. Interpersoonlijke- en intrapersoonlijke competentie,
 2. Pedagogische competentie
 3. Vakdidactische competentie
 4. Organisatorische competentie
 5. Competentie in het samenwerken met collega’s
 6. Competentie in het samenwerken met de omgeving
 7. Competentie in zelfontwikkeling en reflectie en
 8. Competentie in onderzoek en ontwikkeling.

 
De kenmerken van ons PDG:

 • Veel aandacht voor studiebegeleiding en persoonlijke begeleiding.
 • Een combinatie van fysiek onderwijs en onderwijs op afstand (online) is mogelijk.
 • Voorbereiding op werkplekleren, waar aandacht wordt besteed aan praktijkopdrachten en oefenen hoe les te geven.
 • Werkplekleren: de mogelijkheid om te leren in de praktijk, in combinatie met een flexibele opzet voor het voltooien van het werkplekleren.

 
Duur,  studiebelasting en inroostering

De PDG-opleiding duurt maximaal twee jaar. Een studiejaar bestaat uit vier blokken. De studiebelasting is maximaal 60 EC (European Credit). De cursisten zullen maximaal twee dagen per week lessen moeten volgen op het IPA. De resterende tijd wordt ingevuld met thuisopdrachten en praktijkgerichte opdrachten.
Voor de studenten die niet werkzaam zijn in het onderwijs is het van belang dat zij gedurende stageperiodes gemiddeld minimaal een halve dag per week vrij kunnen maken om stage-opdrachten uit te kunnen voeren op de school voor het V.O. of het MBO.


Vrijstelling

Afhankelijk van het opleidingsprofiel of de afstudeerrichting, kunnen cursisten in aanmerking komen voor vrijstellingen voor bepaalde thema’s of themamodulen. Hierdoor kan de studiebelasting per cursist verschillen.

Bij het behalen van de opleiding wordt het getuigschrift uitgereikt door het IPA. 

Indien een vak binnen het opleidingsprofiel of de afstudeerrichting van een HBO- of academische opleiding, voldoende verwantschap heeft met een schoolvak in het Arubaans voortgezet-en beroepsonderwijs, dan bestaat er de mogelijkheid dat het getuigschrift gelijkgesteld wordt aan een tweedegraads lesbevoegdheid.

Dit wordt bepaald door de Inspectie van Onderwijs.

De PDG opleiding is bedoeld voor:

 • Professionals met een diploma op HBO- of academisch-niveau, die in het Arubaanse onderwijs werkzaam zijn, maar niet in het bezit zijn van een onderwijsbevoegdheid.
 • Professionals  met een diploma op HBO- of academisch niveau die niet werkzaam zijn als docent. Het betreft professionals die interesse hebben om docent in het Arubaanse onderwijs te worden of die opleidingstrajecten op hun werk aanbieden. 

Het is niet een formele eis, maar wij verwachten van onze studenten dat zij beschikken over een aanzienlijke portie doorzettingsvermogen, leergierigheid en een veel motivatie. Overdag werken en ’s middags en ’s avonds studeren gedurende twee jaren vereist een grote inzet en vertrouwen in eigen kunnen. Het is niet voldoende om slechts de college bijeenkomsten bij te wonen. 
Er moet ook tevoren open en goed overleg zijn tussen student en werkgever om de flexibiliteit te borgen die nodig is om stages te lopen. Voor de studenten die niet werkzaam zijn in het onderwijs is het van belang dat zij gedurende stageperiodes minimaal een halve dag per week vrij kunnen maken om stageopdrachten uit te kunnen voeren op de school voor het voortgezet onderwijs of het MBO. 

Wij hanteren de volgende ordening tijdens de selectiefase:

 1. Degenen die onbevoegd werkzaam zijn als docent in het VO en het MBO worden automatisch geplaatst.
 2. Bij degenen die niet werkzaam zijn als docent in het VO en het MBO, maar waarvan de afstudeerrichting aansluit aan een moeilijk in te vullen vak (of vakgebied) in het Arubaanse VO, krijgen ook voorrang.
 3. Bij de overigen wordt gekeken in hoeverre de afstudeerrichting aansluit op een schoolvak binnen het Arubaanse VO en het MBO. 

Na de selectie vragen wij:

 1. Een medische keuring
 2. Een bewijs van goed gedrag

Maestro, profesion for di bo curason!