• icon-altStudiejaar 2023 - 2024
 • icon-altInschrijfgeld fl 80,-
Welkom bij de 21+ Toets

De 21+ toets is toegankelijk voor aspirant-studenten die niet over een havo-, vwo- of mbo-diploma niveau 4 beschikken, nu ook geen voltijdopleiding volgt om één van deze diploma's te behalen en op 1 september van het jaar van aanvang (2025) 21 jaar of ouder zijn. Om meer studenten de gelegenheid te geven een opleiding tot leerkracht te kunnen volgen is in 2018 de 21+ toets geherintroduceerd (voorheen colloquium doctum). Doel van de 21+ toets is de aspirant-student de gelegenheid te bieden om te laten zien dat deze over een havo-denkniveau beschikt. Waarom moet een aspirant student een havo-denkniveau hebben? Het IPA is een hbo-instelling en om op een hbo in te kunnen stromen moet je in bezit zijn van minstens een havo- of mbo-niveau 4 diploma. Dit betekent dat aspirant studenten die niet de vereiste vooropleiding hebben aan moeten tonen toch het niveau hebben om een hbo-opleiding aan het IPA te kunnen volgen.
 
Aspirant studenten die de 21+ toets gehaald hebben, kunnen zich aanmelden voor een voltijdse lerarenopleiding. Na aanmelding volgen er in het studiejaar 2024-2025 toelatingstoetsen en een voorprogramma. Na het behalen van de toelatingstoetsen en het volgen van het voorprogramma kan de aspirant student in augustus 2025 starten met de opleiding.
 
Het onderwijs heeft behoefte aan nieuwe enthousiaste mensen die een bewuste keuze hebben gemaakt om voor het vak tot leraar of lerares te kiezen. Wij zijn dan ook blij te horen dat je jezelf hebt aangemeld voor de 21+ toets. Wij willen je dan ook heel veel succes wensen met de voorbereidingen op de 21+ toets.

Berthson Boekhoudt MSc
Directeur Initiële Opleidingen
21+ Toets

Je kunt je aanmelden voor de 21+ Toets als je niet over een havo-, vwo- of mbo-diploma niveau 4 beschikt, momenteel geen voltijd opleiding volgt om één van deze diploma’s te behalen en op 1 september van het jaar van aanvang (2025) 21 jaar of ouder bent.

De 21+ toets bestaat uit drie toets onderdelen.
 • Taal/ Nederlands
 • Wiskunde
 • MensenMaatschappij 

21+ Toets TAAL (Nederlands)


De toets voor het onderdeel Taal (Nederlands) baseert zich op de toetsen van het project ‘Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT)’ van de Taalunie, dat verantwoordelijk is voor de toetsing en certificering van leerders die het Nederlands als Vreemde Taal leren.

Dit niveau richt zich op situaties uit de publieke levenssfeer, zoals instructies begrijpen, officiële correspondentie lezen, formulierninvullen, formeel verzoek formuleren, om informatie vragen enzovoort.

In dit specifieke geval van de 21+ Toets op het IPA, baseert de toets zich op het gelijkwaardig examen van “Maatschappelijk Formeel” niveau B1.

Het volledige examen CNaVT bestaat uit drie onderdelen:

 • Deel A: luisteren en/of lezen en schrijven
 • Deel B: lezen en schrijven
 • Deel C: spreken en luisteren in een gesprek, en op B2- en C1-niveau ook presenteren

De 21+ Toets Taal (Nederlands) op het IPA bestaat uit één onderdeel, namelijk de domeinen/ vaardigheden “Lezen en Schrijven”.

Klik hier voor meer informatie over de taalvaardigheidseisen per vaardigheid.

Materialen voor de 21+ Toets Taal (Nederlands)

Presentatie open dag 2023

21+ Toets Rekenen en Wiskunde

Het niveau van de 21+ toets voor Rekenen-wiskunde slaat een brug tussen rekenen op de basisschool en wiskunde in het voortgezet onderwijs. De toets meet de beheersing van algebra, meetkunde en kansberekening en bestaat uit twee onderdelen: Open vragen (10 opgaven van elk 2 ptn) en meerkeuzevragen (10 opgaven van elk 1 pt). De toets is behaald wanneer er 17 van de 30 te behalen punten is gescoord.

Materialen voor de 21+ Toets Rekenen en Wiskunde

Presentatie open dag 2023

21+ Toets Mens en Maatschappij
 

 

De 21+ toets Mens en Maatschappij is een schriftelijke kennistoets die uit een aantal multiple choice en open vragen bestaat. De toets voor het vormingsgebied Mens & Maatschappij omvat de volgende onderliggende vakken:

 • Aardrijkskunde
 • Biologie
 • Economie
 • Geschiedenis
 • Natuurkunde & techniek

Ter voorbereiding op de toets is er leesmateriaal verzameld dat de aspirant-student moet bestuderen. Voor de vakken biologie en natuur & techniek komt het te bestuderen materiaal uit ‘Het basisschoolboek’. Het basisschoolboek is hét naslagwerk voor de basisschool, alles wat je moet weten in één boek. Voor de vakken aardrijkskunde en economie is gekozen voor het katern Afval, een kostbare zaak. Voor het vak geschiedenis moeten een aantal hoofdstukken uit ‘Het Caribisch Denkboek voor 4 en 5 mei’ bestudeerd worden. In de studiewijzer M&M, ook te vinden op de website, staat precies aangegeven welke hoofdstukken of delen van het leesmateriaal je voor de toets moet bestuderen.

Klik hier voor meer informatie over de 21+ Toets Mens en Maatschappij

Materialen voor de 21+ Toets Men en Maatschappij (M&M)

Belangrijke Informatie 

Op woensdag 29 november en op woensdag 10 januari (2024) vinden er op het IPA-voorlichtingsbijeenkomsten plaats.
Tijd van 19.00 tot 20.30 uur.


De 21+ toetsen worden afgenomen op zaterdag 13, dinsdag 16 en zaterdag 20 april

Zaterdag 13 april:

 • Toets rekenen van 08.00 tot 10.00 uur met een uitloop tot 10.15 uur.
 • Voor de toets rekenen mag gebruik worden gemaakt van: blauwe p

Dinsdag 16 april:

 • Toets talen Nederlands van 08.00 tot 10.00 uur met uitloop tot 10.15 uur.
 • Voor de toets talen Nederlands mag gebruik worden gemaakt van een blauwe pen, een woordenboek en kladpapier.

Zaterdag 20 april:

 • Toets Mens & Maatschappij van 08.00 tot 10.00 uur met uitloop tot 10.15 uur.

De resultaten van de 21+ toetsen worden op woensdag 8 mei bekendgemaakt.

Contact

Voor vragen ter verduidelijking kunt u contact opnemen met:

21+ toets algemeen: Dhr. K. de Jong
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Toetsonderdeel Nederlands: Mw. G. Thiel
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Toetsonderdeel Rekenen: Dhr. M. Godoy
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Toetsonderdeel Mens en Maatschappij:
 • Onderdelen Natuurkunde en Techniek: Mw. M. Tromp
 • E-mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Onderdeel Biologie: Mw. M. Winterdal
 • E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Onderdelen Aardrijkskunde, Economie en Geschiedenis: Dhr. K. de Jong
 • E-mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor algemene vragen met betrekking tot studeren aan het IPA:
Bureau Studenten Services, Mw. M. Mercan-Winterdal
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kosten

De kosten voor het aanmelden en deelnemen aan de 21+ Toets zijn AWG. 80,-.
Om je aan te kunnen melden, moet je eerst de betaling van AWG. 80,- overmaken op de bankrekening van IPA.

Instituto Pedagogico Arubano
Arubabank 13 12 14 413
Isaac Wagemakerstraat 11, San Nicolas
Vermeld 21+ Toets, je naam en achternaam als toelichting bij de overmaking.
Veel gestelde vragen

 • Kan ik bij een eerste inschrijving voor delen van de 21+ toets vrijstelling krijgen?
  Ja, dat kan. Indien de aspirant student kan aantonen over eerder verworven competenties (EVC’s) te beschikken kan deze een verzoek tot vrijstelling, voorzien van bewijsstukken, indienen bij de examencommissie van het IPA: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Wanneer ik de 21+ toets gehaald heb, kan ik dan aan de opleiding beginnen?
  Nee, de aspirant-student die de 21+ toetsen gehaald heeft moet net als alle andere aspirant- studenten aan de toelatingstoetsen en het voorprogramma deelnemen.
 • Biedt het IPA ook (bij)scholing en/of trainingen aan ter voorbereiding op de 21+ toets?
  Nee, het IPA biedt zelf geen (bij)scholing of trainingen aan. Wel is er voor de verschillende vakken een studiewijzer ontwikkeld die kan helpen bij het studeren.
 • Kan het IPA personen aanbevelen die (bij)scholing en/of trainingen ter voorbereiding op de 21+ toets verzorgen? Nee, het IPA kan en wil daar geen verantwoordelijkheid voor dragen.
 • Heeft het zin om wanneer ik voor een onderdeel van de 21+ toets een onvoldoende heb te vragen of ik eerder een herkansing kan maken?
  Nee, dat heeft geen zin. Er worden op de herkansingen geen uitzonderingen gemaakt. Iedere aspirant-student moet een jaar wachten tot de volgende toetsmogelijkheid.
Aanmelden

Vervolgens moet je het digitale aanmeldingsformulier 21+ Toets volledig invullen en het betalingsbewijs toevoegen aan het digitale aanmeldingsformulier. 

Ten slotte ontvang je een bevestiging van je aanmelding. 


Aanmelden