CDPC

Centro pa Desaroyo Profesional Continuo

“Samen werken aan betekenisvol en duurzaam onderwijs”

Deskundigen worden geacht zich te blijven professionaliseren. Een diploma in de hand hebben, betekent dus niet ophouden met leren. Als leerkracht moet je juist continu op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in het onderwijs en ook de ontwikkelingen die invloed hebben op het onderwijs.

CDPC is een nationaal instituut voor professionalisering van onderwijsprofessionals in de bestaande onderwijssectoren (kleuter tot en met hoger onderwijs). Professionalisering van de onderwijsprofessionals, een school of instituut, een schoolbestuur of een andere actor binnen het onderwijs is een instrument voor de bevordering van kwaliteitsvol leren voor het Arubaanse kind.

Professionele ontwikkeling omvat het brede spectrum van scholing, training, intervisie en consultatie, coaching- en learning-on-the-job, terugkommiddagen voor follow-up of nazorg, en daar waar nodig ook coaching van het schoolhoofd en IB-er, een deelteam of individuele leerkrachten. Dit laatste onderdeel stemmen wij goed af met onze directe partner, het team van Afdeling Begeleiding van Directie Onderwijs van Aruba.

Hierdoor is ons motto  “Samen werken aan betekenisvol en duurzaam onderwijs”.

Onze Missie


Het verzorgen van trainingen die betrekking hebben op de laatste onderwijsontwikkelingen, waarbij de verdere professionalisering van de leerkracht centraal staat, met het doel bij te dragen aan beter onderwijs op Aruba, wat zich in de slotsom laat vertalen in een beter onderwijssysteem voor het Arubaanse kind.

Onze Visie


We geloven in de kracht van een goede leerkracht / docent, inspirerend leiderschap, effectief management 
en een goede schoolorganisatie de doorslaggevende factoren zijn voor studiesucces, talentontwikkeling en 
toekomstbestendigheid van de Arubaanse leerders. Professionalisering levert dé bijdrage bij het verhogen 
van de innovatiekracht en het versterken van de competentie van de verschillende actoren binnen een school.

Onze Strategie


Wij verzorgen innovatieve leer -en ontwikkelactiviteiten voor leerkrachten/docenten, onderwijspersoneel 
en actoren binnen een school om de kennis, inzicht, vaardigheden en beroepshouding direct verband 
houdend met de uitoefening van het beroep te verdiepen en uit te breiden.

Onze Waarden


Praktijkgericht: we streven naar een “betekenisvol en duurzaam aanbod”, dat direct aansluit bij de doelen van de school en de dagelijkse praktijk van onderwijsprofessionals. Dit is de reden waarom ons huidige aanbod al ontwikkeld, getest en geëvalueerd is in de praktijk; 

Integrale trajecten op maat: vanuit PEN2030 werken wij samen en zijn wij continu in dialoog met veld en partners om, nu en in de toekomst, passend aanbod aan te bieden;

Onze Waarden


State-of-the-art: wij werken zoveel mogelijk met de kennis van onze context, zo nodig aangevuld met de laatste inzichten op het gebied van innovatie en 
verbetering van kwaliteit van onderwijs en/of pedagogisch-didactische aanpakken;

21st century teaching: we practice what we preach - het leren is gepersonaliseerd (waar mogelijk), actief en spelenderwijs, gestoeld op ervaring en zelf doen, in projecten, en gebruikmakend van alle kennis die wij tot onze beschikking hebben, bijvoorbeeld, via onderzoekend en ontwerpend leren;

Onze Waarden


Blended: wij zoeken voor en samen met u de beste mix tussen digitale professionaliseringsmogelijkheden en face-to-face momenten;

Duurzaam en holistisch: met de professionalisering werken wij samen met u aan het vergroten van de eigenaarschap, draagkracht en zelfstandigheid van alle onderwijsprofessionals op Aruba en uw school. Wij werken in eerste instantie met de volledige keten binnen het onderwijs en vertrekken van een holistische visie op leren.

Meer Informatie

Ga op onze facebook pagina om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen binnen CDPC en van de curssussen die gefaciliteerd worden.
Heb je vragen of wil je een bijzondere aanvraag insturen, neem dan contact met ons op via onze mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..