Maatschappelijke Taak

IPA streeft een drieledige missie na, namelijk; onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. Deze laatste poot is cruciaal voor de toekomstige profilering en opdracht van IPA.

IPA is het onderwijsinstituut op Aruba, waar de studenten worden afgeleverd om in de Arubaanse gemeenschap als leerkracht te kunnen functioneren en ook actief burgerschap te kunnen uitoefenen. Dat betekent concreet, dat tijdens deze opleiding zij zich niet alleen theoretisch moeten bekwamen, maar vooral didactisch en maatschappelijk bewust in het veld moeten kunnen staan. Dat kan op verschillende manieren, zoals door middel van intensieve stages, persoonlijke vormingsmodules (PMV), en maatschappelijke dienstverleningsprojecten, waar de sociale ontwikkelingsvraagstuk binnen het Arubaanse kleuter-, basis- en voortgezet onderwijs kan worden bestudeerd.

Actuele maatschappelijke vraagstukken, zoals migratie, discriminatie, wijkintegratieprojecten, armoede, meertaligheid, alleenstaande moeders huishoudensproblematiek, opvoedingsvraagstukken, gezondheidskwesties komen aan bod door onze studenten bewust te maken van hun morele verplichting om als actief burger hun bijdrage te leveren aan de opbouw en verdere ontwikkeling van onze gemeenschap.

Binnen het kader van duurzaam inclusief onderwijs, behoort IPA’s maatschappelijke dienstverlening tot sociale of maatschappelijke duurzaamheid, waar de principes van solidariteit, rechtvaardigheid, empathie, sociale verantwoordelijkheid, wereldburgerschap en maatschappelijke betrokkenheid sleutelbeginsels zijn, die onze studenten als eigenschappen en vaardigheden moeten meenemen binnen hun toekomstige beroep. IPA’s veld (kleuter en basisscholen in de bario’s) leent zich bij uitstek voor de verbinding met burgerinitiatieven, die IPA steunt, zoals de Gezonde School en PSML.

Door naast hun studie zich in te zetten voor de samenleving leren de studenten de verwevenheid van systeem denken van duurzame inclusief onderwijs of ontwikkeling. Dat is het onderwijs van de toekomst. Een duurzaam inclusieve kennismaatschappij gebaseerd op betrokken en kundige leerkrachten.

Naast een duidelijke inbedding in de opleidngstaak geeft het instituut ook op andere wijze vorm aan de maatschappelijke betrokkenheid door bijvoorbeeld het verzorgen van Community Talks (Studium generales) en het organiseren van literaire en culturele activiteiten in samenwerking met Biblioteca Nacional Aruba (BNA) op het gebied van literatuurbevordering, presentaties van boeken, poëzie, muziek, dans, theater en beeldende kunst.